KOLPREM Spółka z o.o.

41-308 Dąbrowa Górnicza
Al. J. Piłsudskiego 92

Dąbrowa Górnicza:

tel.: 32 792 76 78
tel.: 795 524 434
fax: +48 32 792 72 03

Kraków:

tel.: 795 524 574
fax: +48 12 390 41 76

Obsługa bocznic

W ramach kompleksowej obsługi bocznic kolejowych wykonujemy:

  • Prace manewrowe
  • Ważenie wagonów

oraz zapewniamy:

  • Obsługę punktów ładunkowych
  • Obsługę wywrotnic wagonowych i rozmrażalni
  • Obsługe posterunków ruchu kolejowego
  • Bieżące utrzymanie i remonty taboru kolejowego oraz infrastruktury bocznic.

Prowadząc obsługę bocznic jesteśmy odpowiedzialni przed istytucjami naddzorującymi za stan techniczny bocznic oraz bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.