KOLPREM Spółka z o.o.

41-308 Dąbrowa Górnicza
Al. J. Piłsudskiego 92

Dąbrowa Górnicza:

tel.: 32 792 76 78
tel.: 795 524 434
fax: +48 32 792 72 03

Kraków:

tel.: 795 524 574
fax: +48 12 390 41 76

Historia

Najważniejsze wydarzenia w histroii KOLPREM Sp. z o.o.:

 

 

 • 1999 rok
  Powstanie spólki pod nazwą HK Utrzymanie Ruchu ZTK na bazie wydzielonych z Zakładu Transportu Kolejowego Huty Katowice S.A. służb utrzymania ruchu
 • 2001 rok
  Przyłączenie służb przewozowych Zakładu Transportu Kolejowego Huty Katowice S.A. do spółki HK Utrzymanie Ruchu ZTK;
  Zmiana nazwy Spółki na Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KLOPREM Sp. z o.o.
 • 2004 rok
  Uzyskanie licencji na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy nr WPR/038/2004 wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;
  Pierwsze przewozy po infrastrukturze PKP PLK S.A.
 • 2007 rok
  Przejęcie przez KLOPREM Sp. z o.o. w drodze konsolidacji KOLHUT Sp. z o.o. w Krakowie.
  Inkorporacja wyłączonych z Oddziałów ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie, Sosnowcu i Świętochłowicach jednostek transportu kolejowego.
 • 2008 rok
  Powstanie w strukturach KOLPREM Sp. z o.o. Oddziału Przewozów Zewnętrznych i dynamiczne zwiększanie przewozów realizowanych przez KOLPREM na liniach kolejowych.
 • 2009 rok
  Rozpoczęcie procesu wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
 • 2010 rok
  Uzyskanie Certyfikatu bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego
 • 2013 rok
  Uzyskanie Certyfikatu dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie wagonów towarowych;
  Rozpoczęcie świadczenia kompleksowej obsługi kolejowej na terenie bocznicy ArcelorMittal Oddział w Zdzieszowicach.
 • 2016 rok
  Przystąpienie do Deklaracji w Sprawie Rozwoju Kultury Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym.
  W dniu 25 listopada 2016 r. Prezes Urzędu Transportu kolejowego  przyznał KOLPREM Sp. z o. o. NAGRODĘ w I edycji konkursu KULTURA BEZPIECZEŃSTWA w TRANSPORCIE KOLEJOWYM.