KOLPREM Spółka z o.o.

41-308 Dąbrowa Górnicza
Al. J. Piłsudskiego 92

Dąbrowa Górnicza:

tel.: 32 792 76 78
tel.: 795 524 434
fax: +48 32 792 72 03

Kraków:

tel.: 795 524 574
fax: +48 12 390 41 76

BHP

Nasza wizja i polityka

Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych Kolprem, jako firma realizująca usługi przewozowe w zakresie transportu kolejowego oraz usługi w zakresie remontu infrastruktury kolejowej, przeglądu i napraw lokomotyw spalinowych, dąży do zapewnienia pracownikom, podwykonawcom i gościom bezpiecznych warunków pracy i przebywania na terenie firmy.

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Zobowiązujemy się do:

  • Ciągłej poprawy warunków pracy,
  • Ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy,
  • Ciągłego identyfikowania i spełniania wymagań prawnych i innych w zakresie
  • bezpieczeństwa oraz utrzymywania wymaganych przepisami państwowymi uprawnień i kwalifikacji,
  • Eliminowania wypadków, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i chorób związanych z pracą.
  • Minimalizowania ryzyka zawodowego związanego w szczególności z przemieszczaniem taboru kolejowego, poruszaniem się w obrębie torów kolejowych oraz realizacją prac remontowych.
  • Przeciwdziałania zdarzeniom kolejowym.
  • Systematycznego podnoszenia świadomość naszych pracowników i podwykonawców.


Nasze działania realizujemy w oparciu o przepisy zatwierdzone przez Urząd Transportu Kolejowego jak również standardy korporacyjne ArcelorMittal.

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy jest znana naszym pracownikom i podwykonawcom oraz publicznie dostępna.

 

Bezpieczeństwo i zdrowie stawiamy na pierwszym miejscu

Rozszerzamy naszą misję pod hasłem:

  • „zero wypadków”
  • „zero tolerancji dla ryzyka”

Naszym celem jest wykrywanie, ujawnianie i całkowita eliminacja – a co najmniej minimalizacja
– ryzyka, na jakie są narażeni nasi pracownicy, podwykonawcy. Aby osiągnąć ten cel, identyfikujemy i poddajemy ocenie wszystkie zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska a także kontrolujemy, i doskonalimy osiągnięte rezultaty.

Kształtując kulturę bezpieczeństwa promujemy podnoszenie świadomości pracowników.

Wdrażamy standardy w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia według procedur korporacyjnych ArcelorMittal.

 

Certyfikat OHSAS

Od 7 maja 2011 roku funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy zgodny z wymaganiami normy:
BS OHSAS 18001: 2007.

 

Środowisko

Stale szukamy możliwości zminimalizowania wpływu naszej działalności na środowisko.
Jako podmiot korzystający ze środowiska naturalnego spełniamy wymagania wynikające z ustawowego prawa ochrony środowiska.