KOLPREM Spółka z o.o.

41-308 Dąbrowa Górnicza
Al. J. Piłsudskiego 92

Dąbrowa Górnicza:

tel.: 32 792 76 78
tel.: 795 524 434
fax: +48 32 792 72 03

Kraków:

tel.: 795 524 574
fax: +48 12 390 41 76

Dane adresowe

Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych
KOLPREM Spółka z o.o.

41-308 Dąbrowa Górnicza
Al. J. Piłsudskiego 92

e-mail:  kolprem@arcelormittal.com
www.kolprem.pl

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.950.400,00 zł.

KRS 0000020787 Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Konta bankowe:
PKO BP S.A. 62 1020 2498 0000 8102 0024 3311
BSK S.A. 08 1050 1272 1000 0022 2233 1940

 

Dąbrowa Górnicza
Sekretariat

tel.: 32 792 76 78, 795 524 434
fax: 32 792 72 03

Kraków:

tel.: 795 524 574
fax: 12 390 41 76